Historie pěstování vína na jižní Moravě

24.6.2020
O víně
Vinařství Bukovský

V době příchodu Cyrila a Metoděje, věrozvěstů z byzantské Soluně, se na Velké Moravě víno již pilo. První víno totiž na Pálavu dovezli Římané. Přečtěte si velmi poutavý příběh jak to šlo popořadě….

276–282 l.p. Římský císař Probus

Probus zrušil zákaz císaře Domitiana z roku 91 po Kr. a nařídil vysazovat vinice v římských koloniích za Alpami. Ve větší míře vznikaly vinice v Rakousku. Římská posádka z Vindobony „Legio Decima Gemina, Pia Fidelis" vybudovala opěrný bod na Římském kopci pod Pálavou a vysadila na Pálavě první vinice. Při vykopávkách zděných budov stanice desáté legie u bývalé obce Mušov byl v roce 1926 nalezen vinařský nůž 28 cm dlouhý s trnem 10 cm dlouhým. 

833–906 l.p. Velkomoravská říše

Archeologické nálezy vinařských nožů a semen révy potvrzují rozvinuté vinařství slovanského obyvatelstva této středoevropské velmoci.

K rozšíření pěstování vinné révy došlo v období 8. a 9. století. Této době se rozšířilo křesťanství ve Velkomoravské říši s příchodem Cyrila a Metoděje za vlády knížete Rostislava (846-870). Za vlády jeho nástupce, knížete Svatopluka, byl to jeho synovec, se začaly výrazným způsobem rozšiřovat vinice a kníže Svatopluk si nechal dovézt sazenice z Uher a Sedmihradska (dnešní Dolní Rakousko). 

892 l.p. První víno v Čechách

Podle pověsti zaslal moravský kníže Svatopluk českému knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile sud moravského vína k oslavě narození jejich syna Spytihněva. Ludmila obětovala trochu vína bohyni Krosyně s prosbou o vydatný déšť. Její prosba se vyplnila a úroda byla zachráněna. Bořivoj a Ludmila přijali křesťanství a zasloužili se o první výsadby vinic v Čechách v okolí Mělníka. První vinice prý byla mezi obcemi Nedomice a Dřísy. Na ní se dokonce učil sv. Václav pěstovat révu a v tamním lisu se zasvěcoval do tajů výroby vína. Svatováclavskou vinici obnovili místní drobní pěstitelé révy. 


Jaké starobylé odrůdy máme ve vinařství? Čtěte dále a dozvíte se zajímavosti, které můžete mít i doma…. Stačí jen objednat a my vám je rádi zašleme… :) 


Tramín 

Jedna z nejstarších odrůd, původ neznámý, zřejmě nahodilé křížení révy lesní s některou z kulturních odrůd pěstovaných Římany. Jedním z předpokládaných míst původu jsou jižní Tyroly, kde se nachází obec Tramín. Odrůda se pak rozšířila v 8. a 9. století do severní Itálie, do Uher, dnešního Maďarska a Slovenska a také na Velkou Moravu.

Naleznete v našem e-shopu:

Tramín 2018 polosladký

Tramín 2016 suchý


Frankovka

Je to velmi stará odrůda, která má podle nejpravděpodobnějších pramenů původ v Rakousku, její pravlast je Dolní Rakousko. Na jejím vzniku se podílela odrůda Heunisch. Otcovskou odrůdou je dle provedené analýzy DNA odrůda Gouais Blanc (Weisser Heunisch, Běl Velká nebo také Vídeňka) a mateřskou je Blaue Zimmettraube. Blaue Zimmettraube je téměř vymizelá modrá odrůda s ženským květem, pěstovaná ve Štýrsku a okolí. Je tak příbuzná s Modrým Portugalem, kde otcovskou odrůdou je Sylvánské zelené (Grüner Silvaner)

Naleznete v našem e-shopu:

Frankovka 2017

Frankovka rosé 2018


Sylvánské zelené 

Velmi stará, středně pozdní moštová odrůda révy vinné (Vitis vinifera), jedna z nejstarších evropských odrůd. Dříve též označována jako “Morávka” nebo Oesterreicher. Vznikla samovolným křížením mezi odrůdami Rakouského bílého a Tramínu. Již Gaius Plinius Secundus zmiňuje v 1. stol. po Kr. z oblasti Panonie odrůdu s podobnými vlastnostmi. Sylvánské zelené pochází patrně z oblasti toku Dunaje, dnes se soudí, že z okolí Kremže (Krems, Dolní Rakousko), dříve se uvádělo jako místo původu Sedmihradsko (Transylvánie).

Naleznete v našem e-shopu:

Sylvánské zelené 2017

Sylvánské zelené 2013


Další historické odrůdy, které se pěstovaly v době příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jsou například: Furmint, Červenošpičák, Tramín bílý, Portugalské šedé, Sylvánské červené. Z modrých odrůd pak: Trolínské, Modrý Janek a Frašták.

Odběr novinek

Děkujeme a budeme Vás obratem kontaktovat
Něco se nepovedlo. Prosím napište nám na info@vinarstvibukovsky.cz. Děkujeme